Kalender

:

Aanmelden

:


:

Inschrijven

Klik hier om u in te schrijven als u nog geen account heeft.

Om ruimtes te kunnen reserveren en om de nieuwsbrief te onvangen dient u ingeschreven te zijn.

Contact

Stichting Oos heim
Clermontstraat 10
6269 CE Margraten
Tel: 043–8516117
Limburg

Reglement

Het bestuur van Oos Heim zal alles in werking stellen, om de verhuurde accommodatie in optimale staat te brengen en te houden. Wanneer de huurder tekortkomingen constateert tijdens de huurperiode, dan is de huurder verplicht de beheerder te informeren en er zorg voor te dragen dat er geen lichamelijke of materiële schade kan ontstaan bij bezoekers of ingehuurd personeel.

Het gebruik van de accommodatie door de huurder is op eigen risico.

Mocht men de accommodatie bezoeken op het moment dat er een andere huurder aanwezig is, dan mogen de aanwezige huurders geen hinder ondervinden van uw bezoek.

Laden en lossen:

Er is een aparte laad en losplaats aan de linker zijkant van het gebouw. Via deze plek kunt u direct de grote zaal betreden via de nooddeur.
Door gebruik te maken van de lift of trap in de hoek naast de deur kunt u uw goederen rechtstreeks naar de kelder brengen.
Het is niet toegestaan te laden of te lossen tussen 22.00 uur en 8.00 uur.

Roken

In het gehele gebouw geldt een algemeen rookverbod.
Indien er buiten gerookt wordt moet men erop letten dat er geen overlast ontstaat naar de omgeving. Na een activiteit moet men controleren op rokersvervuiling en opruimen, zodat de omgeving opgeruimd blijft.

Drankuitgifte

Er mag alleen drank verstrekt worden die aangeboden wordt door Oos Heim. Het consumeren of verstrekken van meegenomen drank is niet toegestaan.
Alcoholische dranken mogen alleen uitgegeven worden door IVA gecertificeerde personen. Drank- en horecawetgeving is hierop van toepassing.

Drinkglazen

Drinkglazen mogen het pand niet verlaten. Enige uitzondering hierop is, wanneer er een gemarkeerd terras in gebruik is.

Toiletten

De huurder moet erop toezien, dat de toiletten gebruikt worden voor het doeleinde, waarvoor deze bestemd zijn. Het onnodig vervuilen en verstoppen van de riolering zal in rekening gebracht worden bij de huurder. Er mag geen vergoeding gevraagd worden om het toilet te gebruiken.

Versiering

De huurder mag de gehuurde accommodatie versieren en aankleden naar eigen inzicht, maar aan het einde van de activiteit dient de gehuurde accommodatie opgeleverd te worden zoals men deze voor aanvang heeft aangetroffen. De versierselen moeten uit brandvertragend materiaal bestaan. Het is niet toegestaan om met spijkers of schroeven iets te bevestigen aan de wanden. In overleg met het Stichtingsbestuur kan hiervan afgeweken worden.

Geluidsnormen

Voor festiviteiten gelden de normen uit het activiteitenbesluit van de Gemeente (notitie geluid bij evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten 15-1-2013, kenmerk 11IN000423). Deze normen gelden voor versterkte muziek en worden gemeten op de dichtstbijzijnde gevel:

Tussen 07:00 en 19:00 uur: 70 dB(A)
Tussen 19:00 en 23:00 uur: 65 dB(A)
Tussen 23:00 en 07:00 uur: 60 dB(A)

Voor onversterkte muziek gelden deze normen niet.

Voor incidentele evenementen kan een verruiming worden aangevraagd bij de Gemeente. Dit moet via stichting Oos Heim verlopen en kan maar een aantal malen per jaar worden aangevraagd. Voor evenementen zoals Carnaval of Kermis geldt deze verruiming automatisch. De verruimde normen zijn:

Tussen 07:00 en 19:00 uur: 80 dB(A) en 95 dB(C)
Tussen 19:00 en 23:00 uur: 80 dB(A) en 95 dB(C)
Tussen 23:00 en 07:00 uur: 75 dB(A) en 90 dB(C)
 

© Copyright 2014-2023 Gemeenschapshuis Oos Heim Margraten, alle rechten voorbehouden.
Deze website werd gebouwd door Xzyra.